03-55235176/+6013-3016187/+6011-40033507 info@mursyidalharamain.com

FIT: TENTATIVE 10 HANOI,HALONG AT HOTEL, VAN PHUC 5D 4N

5 DAYS 4 NIGHTS
TENTATIVE 10 HANOI,HALONG AT HOTEL, VAN PHUC 5 DAYS 4 NIGHTS HANOI – HALONG AT HOTEL – VAN PHUC 5 DAYS 4 NIGHTS DAY 1: HANOI ARRIVAL ( D )...
Tempah Sekarang!

FIT: TENTATIVE 9 HANOI – HALONG HANOI – HALONG OVERNIGHT AT HOTEL – TRANG AN 5D 4N

5 DAYS 4 NIGHTS
TENTATIVE 9 HANOI – HALONG HANOI – HALONG OVERNIGHT AT HOTEL – TRANG AN 5 DAYS 4 NIGHTS HANOI – HALONG HANOI – HALONG OVERNIGHT AT HOTEL – TRANG...
Tempah Sekarang!

FIT: TENTATIVE 8 HANOI – HALONG – TRANG AN 4D 3N

4 DAYS 3 NIGHTS
TENTATIVE 8 HANOI – HALONG – TRANG AN 4 DAYS 3 NIGHTS HANOI – HALONG – TRANG AN 4 DAYS 3 NIGHTS DAY 1: HANOI ARRIVAL – HALONG BAY ( D )...
Tempah Sekarang!

FIT: TENTATIVE 7 HANOI – HALONG ON CRUISE 4D 3N

4 DAYS 3 NIGHTS
TENTATIVE 7 HANOI – HALONG ON CRUISE 4 DAYS 3 NIGHTS HANOI – HALONG ON CRUISE 4 DAYS 3 NIGHTS DAY 1: HANOI ARRIVAL ( D ) Upon arrival at Noi Bai...
Tempah Sekarang!

FIT: TENTATIVE 6 HANOI – HALONG 4D 3N

4 DAYS 3 NIGHTS
TENTATIVE 6 HANOI – HALONG 4 DAYS 3 NIGHTS HANOI – HALONG 4 DAYS 3 NIGHTS DAY 1: HANOI ARRIVAL ( D ) Upon arrival at Noi Bai International...
Tempah Sekarang!

FIT: TENTATIVE 5 HANOI – HALONG DAY CRUISE 3D 2N

3 DAYS 2 NIGHTS
TENTATIVE 5 HANOI – HALONG DAY CRUISE 3 DAYS 2 NIGHTS HANOI – HALONG DAY CRUISE 4 DAYS 3 NIGHTS DAY 1: HO CHI MINH ARRIVAL ( D ) Upon arrival at...
Tempah Sekarang!

FIT: TENTATIVE 4 HO CHI MINH – MY THO – CU CHI 4D 3N

4 DAYS 3 NIGHTS
TENTATIVE 4 HO CHI MINH – MY THO – CU CHI 4 DAYS 3 NIGHTS HO CHI MINH – MY THO – CU CHI 4 DAYS 3 NIGHTS DAY 1: HO CHI MINH ARRIVAL ( D ) Upon...
Tempah Sekarang!

FIT: TENTATIVE 3 HO CHI MINH – MY THO – CU CHI 4D 3N

4 DAYS 3 NIGHTS
TENTATIVE 3 HO CHI MINH – MY THO – CU CHI 4 DAYS 3 NIGHTS HO CHI MINH – MY THO – CU CHI 4 DAYS 3 NIGHTS DAY 1: HO CHI MINH ARRIVAL ( D ) Upon...
Tempah Sekarang!

FIT: TENTATIVE 2 HO CHI MINH – MY THO 3D 2N

3 DAYS 2 NIGHTS
TENTATIVE 2 HO CHI MINH – MY THO 3 DAYS 2 NIGHTS HO CHI MINH – MY THO 3 DAYS 2 NIGHTS DAY 1: HO CHI MINH ARRIVAL ( D ) Upon arrival at Tan Son...
Tempah Sekarang!

FIT: TENTATIVE 1 HO CHI MINH – CU CHI 3D 2N

3 DAYS 2 NIGHTS
TENTATIVE 1 HO CHI MINH – CU CHI 3 DAYS 2 NIGHTS HO CHI MINH 3 DAYS 2 NIGHTS DAY 1: HO CHI MINH ARRIVAL ( D ) Upon arrival at Tan Son Nhat...
Tempah Sekarang!
WhatsApp WhatsApp us