03-55235176/+6013-3016187/+6011-40033507 info@mursyidalharamain.com
Mursyid Alharamain Travel & Tours Sdn Bhd

Umrah Ziarah Mesir

13 Hari 11 Malam
13 Hari 11 Malam
Hotel Mekah Burj al-Sultan @ setaraf
Hotel Madinah Ansor Jadid @ setaraf
Qatar Airways, Etihad atau setaraf.
Mekah, Madinah, Kaherah, Alexandria
Tempah Sekarang!
RM8,999

Umrah Ziarah 3 Masjid

14 Hari 12 Malam
14 Hari 12 Malam
Hotel Mekah : Rayyana Ajyad, Elaf Mashaer @ setaraf
Hotel Madinah : Elaf Taiba, Concorde Dar Al Khair @ setaraf
Qatar Airways, Oman Air @ setaraf.
Mekah, Madinah, Jordan, Petra, Masjid Al-Aqsa
Tempah Sekarang!
RM10,490

Umrah Ziarah Turki

13 Hari 11 Malam
13 Hari 11 Malam
Hotel Mekah Burj al-Sultan @ setaraf
Hotel Madinah Ansor Jadid @ setaraf
Flight: Qatar Airways, Turkish Airlines atau setaraf.
Mekah, Madinah, Istanbul, Bursa, Toif & Badar
Tempah Sekarang!
RM9,150
WhatsApp WhatsApp us