03-55235176/+6013-3016187/+6011-40033507 info@mursyidalharamain.com

GROUP PACKAGE 2019: HANOI – HALONG 4D3N

HANOI – HALONG 4 DAYS 3 NIGHTS    
Tempah Sekarang!
RM 2160

GROUP PACKAGE 2019: MEDAN 4D3N

4 DAYS 3 NIGHTS MEDAN TOUR    
Tempah Sekarang!
RM1400
WhatsApp WhatsApp us